MDCO,Nepal
 • Rural Development Planning.
  ग्रमिण बिकास योजना Rural Development Planning.
  ग्रमिण क्षेत्रहरु आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका र अबिकसित क्षेत्रहरु हुन् । ग्रामिण क्षेत्रमा बिभिन्न किसिमका समस्याहरु बिद्ययमान छन् । यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्दै ग्रामिण क्षेत्रलाई बिकसित  स्थानको रुपमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ् ।  ग्रामिण क्षेत्रमा केबल सामाजिक आर्थिक,राजनैतिक,संस्कृतिक,भौगोलिक,पर्याबरणीय आदि समस्या र चुनौतिहरु मत्रै नभई बिकासका लागि  आबस्यक स्रोत  साधन र सम्भाब्यता पनि रहेको छ । त्यासैले उपलब्द स्रोत साधनको उपयोग गर्दै ग्रामिण क्षेत्रमा बिद्ययमान बिभिन्न प्रकृतिका समस्याहरुको दिगो र समयानुकुल समाधानको प्रयासलाई अगाडी बढाउन योजनाको आबस्यकता र अपरिहार्य हुने गर्दछ ।

  Read More
 • जनशत्ति बिकास सामुदायिक संस्था
  जनशत्ति बिकास सामुदायिक संस्था 
  यो संस्था स्थापना गनुको मुख्य कारण यसप्रकार छन । ग्रामिण नजवन स्तरमा सुधार ,भौतिक संरचनाको संरक्षणर पुर्नस्थापना ,स्थानिय स्रोत र साधनको  परीचालन , कृषि र पहुपालन ब्याबसाय  सुधार र आधुनिकी करण  , सामाजिक जनचेतना अभियान ,पारीवारीक जिवन स्तर सुधार र  ब्याबसाय संन्चालनमा सहुलियत रिण उपलब्ध ,दैबिक प्रकोप र आपत बिपतमा  सहयोग , भबिश्यमा आर्थिक टेवा पुर्याउने उदेश्यले बचत गर्ने बानिको बिकास यस्ता धैरै किसीमका जनमुखी कामहरु गर्दै आएको छ ।
  Read More
Table 'mdcoorg_mdco.videos' doesn't exist